Koinonia Jan Chrzciciel

Boże Narodzenie 2016

Boże Narodzenie 2016

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę… (J 1, 14) Ze świątecznymi życzeniami, abyśmy w tym szczególnym czasie na nowo i raz jeszcze zachwycili się miłością i wiernością Boga, który przychodzi do swojej własności, czyniąc nas radosną wonią Jego obecności i Dobrej Nowiny dla wszystkich,…

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą… (Iz 9, 1-2) Koinonio, Przyjaciele, Radujmy się dzisiaj, bo nasz Bóg przychodzi do swojej własności, do swojego ludu: On rozprasza wszelką ciemność i zapala nową nadzieję! Dzielmy…

Wielkanocne życzenia z Oazy w Nowym Radzicu

Wielkanocne życzenia z Oazy w Nowym Radzicu

  „Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus” (J 2, 22). Życzę Ci, abyś Ty również w ten szczególny poranek Zmartwychwstania Jezusa przypomniał sobie Jego obietnice i z wiarą oczekiwał ich wypełnienia w Twoim życiu! Radosnych i pełnych nadziei Świąt Paschalnych!…

Wielkanocne życzenia

Wielkanocne życzenia

„Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.” (Mt 28,5-7 Radosnych Świąt Zmartwychwstania…