Koinonia Jan Chrzciciel

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN CHRZCICIEL –

OAZA NOWY RADZIC (Nowy Radzic 9, 21-077 Nowy Radzic)

Cele przetwarzania

• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej

towarów lub usług oferowanych przez STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE

KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC z wykorzystaniem danych

umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej:

www.radzic.pl.

Podstawa prawna

przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza

kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji

kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych – RODO].

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza

kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na

Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –

RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

• Pracownicy STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN

CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC.

• Podmioty wykonujące na rzecz STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE

KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC usługi zewnętrzne:

księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane

do prawidłowej realizacji usług przez STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE

KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC.

Okres przechowywania

danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań

podatkowych oraz innych ciążących na STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE

KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC zobowiązań

publicznoprawnych.

• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą

usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z

przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do przenoszenia danych osobowych.

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z STOWARZYSZENIE

EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC nie

jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości

realizacji przez STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN

CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC kontaktu z Panią/Panem.

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez STOWARZYSZENIE

EWANGELIZACYJNE KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC do

państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.

• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE

KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA NOWY RADZIC nie podejmuje

zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

%d bloggers like this: