Koinonia Jan Chrzciciel

Kurs Jozue w Radzicu

Zapraszamy do udziału w Kursie Jozue!

Chcemy Cię zachęcić do rozwijania w sobie mentalności zwycięzcy i pozytywnych postaw, zgodnych ze słowem Bożym. Jozue, następca Mojżesza, będzie nam przewodnikiem.

  • Czas: 29 lipca – 2 sierpnia.
  • Miejsce – Oaza Koinonii Jan Chrzciciel w Nowym Radzicu.
  • Zgłoszenia i kontakt z organizatorami kliknij tutaj!
%d bloggers like this: