Koinonia Jan Chrzciciel

Majowy Kurs Filip w Lublinie

Kurs Filip

 

Od 13 do 15 maja, w godzinach 18:00-21:00,  zapraszamy do dolnego kościoła parafii Św. Antoniego Padewskiego (ul. Kasztanowa 1).

Kurs Filip prowadzi do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, od którego otrzymujemy nowe życie. Miłość, wolność, przyjaźń – wszyscy tego szukamy. I to wszystko możemy odnaleźć w Jezusie.

 Kurs Filip został stworzony w 1990 roku przez ojca Ricardo Argañaraza, założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, celem odnowienia doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem w członkach tej wspólnoty. Skierowany jest do wszystkich, ale szczególnie do osób, które jeszcze nie spotkały Pana Jezusa.

– Dzisiaj, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zachodzi potrzeba, aby każdy przeżył osobiste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym i otworzył się na wspólnotową przyjaźń – mówi o. Ricardo. Ten kurs nazwałem „Filip”, na pamiątkę bohatera ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, który głosił Chrystusa tłumom, uważnie i ze skupieniem słuchającym jego słów (por. Dz 8,5-6).
Daj się pochwycić mocy Ducha Świętego, który jest pierwszym Ewangelizatorem – dodaje nasz założyciel.

 

Dowiedz się więcej i zgłoś swój udział:

telefonicznie: 817577660, 697132161

przez e-mail: kliknij tutaj.

%d bloggers like this: