Koinonia Jan Chrzciciel

Nowy rok pastoralny rozpoczęty

W niedzielę, 24 września odbyło się w Nowym Radzicu spotkanie Koinonii inaugurujące kolejny rok pastoralny. Wzięły w nim udział wszystkie Wspólnoty Lokalne naszej Oazy, a gościnnie także członkowie Koinonii z Łodzi.
Nowością w tym roku będą spotkania Koinonii z udziałem wszystkich naszych Wspólnot Lokalnych. Koordynatorzy zdecydowali, że chcą przeżywać comiesięczne święto wspólnotowe w Oazie, a my, mieszkańcy Oazy, ucieszyliśmy się, że nasza sala spotkań zapełni się braćmi i siostrami już nie tylko z Lublina, Lubartowa i Łukowa, ale także z Białegostoku, Warszawy i Tarnobrzega. Zapowiadają się także wizyty Wspólnot Lokalnych z innych części kraju. A tym razem było nas około 200!
Myślą przewodnią inauguracyjnego nauczania Iwony był ewangeliczny zaczyn, do którego podobne jest Królestwo Niebieskie (Mt 13,33). Tym zaczynem jesteśmy my. Jedność mąki i wody wzywa do jedności i nas, nawet jeśli oznacza to pokonanie dystansu, który może nas dzielić.
Prezentując kalendarz Naszej Oazy, Grzegorz odwołał się do słów z Księgi Apokalipsy (22,2), mówiących o drzewie życia, rodzącym każdego miesiąca życiodajne owoce. Tak właśnie chcemy widzieć nasze comiesięczne spotkania – jako źródło życiodajnych owoców.

%d bloggers like this: