Koinonia Jan Chrzciciel

Nowy start w Radzicu

W niedzielę, 18 września, w obecności braci i sióstr ze wszystkich Wspólnot naszej Oazy, rozpoczęliśmy nowy rok pastoralny.

Iwona, odwołując się do treści nauczań ostatniego kongresu Koinonii, wskazała na dwa słowa-klucze na ten rok: Jedność” i „misja”. Starając się o jedność we wspólnocie, potrzebujemy towarzyszenia czyli wzajemnego wspierania się i zacieśniania więzi przyjaźni, a konkretnym sposobem realizowania naszej misji jest Dom Modlitwy, będący treścią powołania wspólnoty z Camparmò.

O towarzyszeniu będziemy w tym roku mówić we Wspólnotach Rodzinnych, a Dom Modlitwy stanie się myślą przewodnią naszych spotkań Koinonii.

%d bloggers like this: