Koinonia Jan Chrzciciel

Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów

Starszy jest ostoją jedności, dodaje odwagi i budzi nadzieję. Warunkiem rozwoju i rozrastania się wspólnoty jest istnienie przymierza między starszymi. O tym m.in. była mowa podczas Krajowego Spotkania Koordynatorów, które odbywało się w Nowym Radzicu od 25 do 29 maja. Spotkaniu przewodniczył o. Alvaro Grammatica, nasz Pasterz Generalny, a uczestniczyło w nim około 100 osób z całej Polski.

O. Alvaro nakreślił najpierw kontekst rozwoju Koinonii Jan Chrzciciel. Wskazał kolejne etapy jej dojrzewania i zwrócił uwagę na trudności, z jakimi może się ona borykać. Postać „starszego”, czyli także koordynatora lub pasterza, jest czymś kluczowym dla życia wspólnoty. To starsi tworzą jej atmosferę i razem z innymi starają się o to, aby była ona pociągająca dla osób z zewnątrz- mówił nasz Generał.

%d bloggers like this: