Koinonia Jan Chrzciciel

Podziękowania

Dziękujemy

Wszystkim, którzy wspierają nas duchowo i materialnie.

Naszym współpracownikom w dziele nowej ewangelizacji za dyspozycyjność i ofiarność.

Wszystkim, dzięki którym powstała ta strona internetowa, a szczególnie Łukaszowi Abramkowi za hosting i za szeroko pojętą pomoc. Bez Ciebie tej strony by nie było. 😉

%d bloggers like this: