Koinonia Jan Chrzciciel

W Radzicu odbył się Kurs Mojżesz

Od 13 do 17 lipca około 60 uczestników kursu podążało w naszej Oazie śladami Mojżesza i Narodu Wybranego, wędrującego z niewoli egipskiej ku Ziemi Obiecanej. Przewodnikami w drodze byli Iwona, Monika (Pasterz Oazy Błotnica), Grzegorz i Robert.

Historia opowiedziana na kartach Pięcioksięgu znów okazała się żywa i aktualna dla tych, którzy odczytywali ją w swoich życiowych okolicznościach.

Kurs, który przyzwyczailiśmy się uważać za element formacji leaderów, okazał się tym razem doświadczeniem przyjaźni z Bogiem, który działa w historii ludzi. Głębokie i nie zawsze łatwe doświadczenia duchowe przeplatały się podczas kursu z twórczymi podsumowaniami poszczególnych jego etapów. Było mnóstwo radości i wiele pięknych świadectw na zakończenie.

%d bloggers like this: