Koinonia Jan Chrzciciel

W Radzicu rodziny spotkały się z o. Ricardo

W dniach 27-29 listopada z całej Polski zjechali się małżonkowie, aby spotkać się z naszym założycielem, o. Ricardo Argañarazem. Spotkanie nosiło tytuł „Powołani do małżeństwa”. 

Małżonkowie mieli okazję na nowo odkryć, że ich wzajemna więź jest częścią Bożego planu. O. Ricardo mówił także o przyjaźni małżeńskiej. Odwoływał się do poczucia rzeczywistości, które pozwala akceptować kolejne etapy rozwoju miłości małżeńskiej, bez zniechęcania się kryzysami towarzyszącymi temu rozwojowi. Mówił również o znaczeniu formacji narzeczonych i pomocy młodym ludziom, wychodzącym z rodzin dysfunkcyjnych. Małżonkowie mogli także uświadomić sobie rolę, jaką mają do spełnienia we wspólnotowej wizji, która obejmuje nie tylko głoszenie Słowa, ale także konkretne dzieła, takie jak zakładanie szkół i opieka nad osobami starszymi.

Kluczowym momentem stało się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, które dokonało się podczas sobotniej mszy świętej. Nasi bracia i siostry uczynili to, posługując się fragmentem z Księgi Rut (1,16-17).

Weekend z naszym założycielem zakończył się spotkaniem Koinonii, w którym wzięli udział członkowie wspólnoty z całej Oazy Nowy Radzic..

Obejrzyjcie zdjęcia.

%d bloggers like this: