Koinonia Jan Chrzciciel

Spotkanie Koordynatorów naszej Oazy

10 i 11 maja w nowym Radzicu odbyło się spotkanie Koordynatorów naszej Oazy. Jego treść nawiązywała do seminarium formacyjnego Koinonii, które odbyło się w Pradze, w styczniu br., a jego tematem była troska pastoralna.

Poruszaliśmy następujące zagadnienia:

  1. Życie modlitwą,
  2. Życie charyzmatami, 
  3. Życie relacjami, 
  4. Życie misją.

Na zakończenie spotkania przeżyliśmy gest złożenia życia Jezusowi przez ręce naszych braci i sióstr. Ten bardzo wspólnotowy moment stał się z jednej strony aktem przywołującym korzenie Koinonii z jej założycielem i pierwszymi braćmi i siostrami, a z drugiej – głębokim i osobistym ponowieniem naszej przynależności do Pana, nierozłącznej z braterskimi relacjami we wspólnocie.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: