Koinonia Jan Chrzciciel

Święcenia kapłańskie w Pilznie

21 czerwca w naszej pilzneńskiej Oazie, w kościele śś. Piotra i Pawła w Liticach, bp Frantisek Radkovsky udzielił świeceń kapłańskich pięciu braciom z Koinonii Jan Chrzciciel. Byli to: Roberto Bergamin, Giacomo Bergamin, Gionata Lorenzato, Dawid Warszawski i Michael Kuhn.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszej Oazy w osobach Iwony i Roberta. Radości było co nie miara, zwłaszcza, że jeden z neoprezbiterów, Dawid, właśnie z naszej Oazy się wywodzi. Swoją drogę wspólnotową zaczynał w Łukowie, a potem wstąpił do Wspólnoty wewnętrznej wówczas jeszcze w Świdniku. Ukończył podstawowe studia teologiczne na Papieskim Wydziale Marianum, a teraz odbywa studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim – również w Rzymie.

Dawidowi i wszystkim neoprezbiterom składamy najlepsze życzenia.

 

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: