Koinonia Jan Chrzciciel

Święto Wierności Pana w Radzicu

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak każdego roku, obchodziliśmy w Radzicu Święto Wierności Pana. Podczas uroczystej Eucharystii Jacek Szyguła (obecnie z Oazy Los Angeles) złożył swoje zobowiązania wieczyste na ręce Pasterza Generalnego, o. Alvaro Grammatica. Mateusz Nowaczyk dokonał odnowienia swoich zobowiązań na kolejne trzy lata; podobnie pięć sióstr konsekrowanych w świecie.

Wśród gości, oprócz naszego Generała, który przyjechał z Valchy z Pavlem Sindelką, nie zabrakło Pasterza Oazy Los Angeles, o. Artura Bilskiego oraz Moniki Wojciechowskiej i całej wspólnoty z Błotnicy a także Koordynatorów Regionalnych z Gdyni, Wrocławia i Krakowa.

Było nas znowu ok. 300 osób,
choć zanosiło się na bardzo kameralną uroczystość, zważywszy, że już tylko kilkanaście dni dzieli nas od wyjazdu na kongres Koinonii.

%d bloggers like this: