Koinonia Jan Chrzciciel

Święto Wierności Pana

W dniu pierwszych trzyletnich zobowiązań bracia i siostry konsekrowani otrzymują krzyż i regułę życia Wspólnoty Wewnętrznej.

O 11:00 rozpoczęło się wczoraj w Nowym Radzicu „Święto Wierności Pana”.
Wśród gości znaleźli się: Pasterz Generalny Koinonii, o. Alvaro Grammatica,  Sekretarz Generalny Koinonii, Marta Hlisnikovska, a także Ania Malina i David Lambert – wszyscy z siedziby wspólnoty w Valsze. 
Przyjechała wspólnota z Błotnicy z o. Pawłem Kulickim na czele. Byli obecni przedstawiciele regionu Gdynia z Zenkiem i Lidką Kuflami, a także bracia i siostry z Regionu Wrocławskiego z Markiem Majem. Przyjechali dyrektorzy Krajowej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Andrzej i Beata Wójtowiczowie.
Podczas uroczystej eucharystii nasz brat, Daniel Kierner, złożył swoje pierwsze trzyletnie zobowiązania do życia według rad ewangelicznych. Swoje zobowiązania złożyło także czworo braci i sióstr konsekrowanych w świecie, a wśród nich – na całe życie – Łukasz Wrycz Rekowski.
 
%d bloggers like this: