Koinonia Jan Chrzciciel

W-dniu-pierwszych-trzyletnich-zobowiązań-bracia-i-siostry-konsekrowani-otrzymują-krzyż-i-regółę-życia-wspólnoty-wewnętrznej

W-dniu-pierwszych-trzyletnich-zobowiązań-bracia-i-siostry-konsekrowani-otrzymują-krzyż-i-regółę-życia-wspólnoty-wewnętrznej