Koinonia Jan Chrzciciel

Wielkanoc w Radzicu

Bracia i siostry z różnych stron naszej Oazy a także z Chodzieży, Inowrocławia i Łodzi, a nawet ze Słowacji, zjechali się do Radzica na wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego. Wielu z nich przyjeżdża tu co roku, żeby w duchu naszego wspólnego powołania uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana.

Wielki czwartek

Pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa celebrowaliśmy w duchu Wieczernika, w którym Jezus zasiadł z najbliższymi. Przypominaliśmy sobie, że wspólnota pociąga za sobą bliskość, a bliskość przeżywa się w prawdzie i z zaufaniem. Gest umycia nóg jest wyrazem przyjęcia brata z jego mocnymi i słabymi stronami. To również nasza zgoda na to, aby ktoś dotknął naszego brudu.

Wielki Piątek

Zaczęliśmy Drogą Krzyżową, która zakończyła się ok. godziny 15. Wieczorem sprawowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej. Na nowo dotknęło nas to, że Jezus, który oddał swoje życie za nas, uczy nas w ten właśnie sposób okazywać sobie miłość: oddając życie za przyjaciół (por. J 15,13).

Wielka Sobota

Najpierw poświęciliśmy pokarmy, a potem dzieci miały swój pisankowy program.

Wieczorem, o 21., rozpoczęliśmy sprawowanie Wigilii Paschalnej. Od Liturgii Światła przez złożoną z dziewięciu czytań Liturgię Słowa i następującą po niej Liturgię Chrzcielną aż do Liturgii Eucharystycznej – było to radosne świętowanie, podczas którego Jezus zapraszał nas, abyśmy Go szukali w Galilei, czyli tam gdzie On sam stał się światłem dla tych, którzy żyli w ciemności. Pan odnawiał w nas powołanie do tego, aby być strażnikami życia, jak stali się nimi – mimowolnie – ci, którzy mieli strzec grobu, aby nikt nie wykradł ciała Jezusa. Oni tymczasem jako pierwsi doświadczyli mocy zmartwychwstania.

Radości paschalnej dopełnił słodki poczęstunek po zakończeniu wielkosobotniej liturgii.

Nazajutrz, w niedzielę wielkanocną, spotkaliśmy się na uroczystym obiedzie, który był ostatnim akcentem naszego świętowania.

Zobaczcie, jak było.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: