Koinonia Jan Chrzciciel

Wielkanocne życzenia

Życzenia na Wielkanoc 2014

„Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.” (Mt 28,5-7

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana życzy Iwona Sułek ze wspólnotą.

%d bloggers like this: