Koinonia Jan Chrzciciel

Życzenia na Boże Narodzenie

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą… (Iz 9, 1-2)

Koinonio, Przyjaciele,
Radujmy się dzisiaj, bo nasz Bóg przychodzi do swojej własności, do swojego ludu: On rozprasza wszelką ciemność i zapala nową nadzieję!

Dzielmy się więc naszą radością w tym szczególnym czasie z tymi, których spotkamy i ogłaszajmy Dobrą Nowinę o nieskończonym miłosierdziu Boga, który tak bardzo umiłował świat, że posłał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ze świątecznymi pozdrowieniami

Iwona Sułek
razem z braćmi i siostrami ze wspólnoty
w Nowym Radzicu

%d bloggers like this: